Udruženje gradjana "Jadovnik-oaza netaknute prirode", formirano je 2009. kao nevladina i neprofitna organizacija sa sledećim ciljevima:

  • Ishrana i zaštita, mileševske kolonije beloglavog supa. - ishrana i zaštitia svih retkih i zaštićenih životinjskih vrsta.
  • Uredjenje izvorišta voda na planini Jadovnik i slivu reke Mileševke.
  • Obezbedjivanje uslova za ponovno naseljavanje životinja koje su nestale sa ovog područja.
  • Stvaranje uslova za očuvanje i razmnožavanje ribe pastrme potočarke u reci Mileševci.
  • Zaštita i očuvanje Pančićeve omorike na lokalitetu Sastavci.
  • Organizovanje planinarskih tura na području Jadovnika i Mileševke
  • Uredjenje i asvaltiranje puta Prijepolje-Aljinovići.
  • Širenje svesti kod lokalnog stanovništva o zaštiti i očuvanju prirode.

U dosadašnjem radu udruženje je formiralo hranilište za beloglavog supa koji se gnezdi u klisuri Mileševke (druga po broju gnezedećih parova u R. Srbiji). Ova kolonija je stabilna i u proseku broji oko 35 parova. Na ovo hranilište godišnje se iznese oko 35 tona hrane, životinjskog porekla (uginula stoka i meka tkiva). Pored ovog hranilišta, formirano je i hranilište za mrkog medveda na koje se iznosi biljna hrana-žitarice. Na hranilište za mrkog medveda u toku godine iznese se oko 750 kg žitarica, najčešće kukuruza.

Na samom hranilištu, instaliran je video nadzor uz pomoć koga se budno prati prisustvo životinja na hranilištu. na ovaj način fotodokumentuje se prisustvo životinjskih vrsta, radi se njihovo izučavanje i pojačana je nihova bezbednost tj. zaštita od mogućeg krivolova.

Uz pomoć SWG fondacije izgradjena je tzv. mala osmatračnica koja služi kao baza video nadzora i objekat u kome može da se boravi odredjeno vreme bez uznemiravanja životinja na hranilištu. Ujedno ovaj objekat služi istraživačima i fotografima radi pravljenja atraktivnih fotografija. Na 400 m od hranilišta izgradjena je tzv. velika osmatračnica koja je dostupna svim posetiocima, sa koje mogu posmatrati hranilište. U blizini hranilišta uredjen je kamp prostor sa 15 kamp mesta.

U septembru 2017. godine na hranilištu uhvaćen je i "obeležen" sa GPS odašiljačem jedna primerk mrkog medveda, kome je dato ime "Miloš sa Jadovnika". Markiranje ove jedinke uradio je prof. Dr Duško Ćirović sa ekipom biologa. Ovo je prvi primerak mrkog medveda koji je markiran van NP Tara.

Udruženje je uredilo veći broj izvorišta voda sa kojima je Jadovnik posebno bogat. Sa ove planine u tok kreću reke: Miloševka, Uvac, Dubočica, Mrčkovska i Sopotnička reka.

Na području planine Jadovnik i SRP "Mileševka" planski je postavljen niz kućica za dve vrste sova,tačnije postavljeno je 50 kućica.