VUČICA VANDA - deaktivirana ogrlica

Tačno kako je i programirana ogrlica na vučici Vandi ugasila se nakon 365 dana. Nakon gašenja, ogrlica je preuzeta na terenu i biće reparirana i spremna za ponovnu upotrebu. Vanda je poslala mnog zanimljivih podataka sa ogrlice za godinu dana a što je najinteresantnije je da se pokazalo da je ona bila strogo teritorijalna svih godinu dana praćenja. 

VUČICA VANDA

Prvi vuk uhvaćen i markiran sa GPS-GSM ogrlicom na teritoriji Republike Srbije.

Noć pre markiranja medveda Bore u oktobru mesecu 2020. godine uhvaćena je vučica Vanda koja će narednih godinu dana nosi ogrlicu i slati podatke o svojoj poziciji.

Bespotrebno je o vuku pisati ono što već svi znamo. U par rečenica napisano je osnovno o njegovom životu na ovom području i zapažanja o prisustvu ove vrste. Postavljanjem video nadzora na hranilištu u 2013. godini pojavio se čopor od 9 vukova (mladunci i odrasli vukovi). Nakon toga iz godine u godinu pojavljivali su se vukovi pojedinačno i u čoporu ali u manjem broju, tako da je u 2014. na hranilište dolazilo 7 vukova a več naredne 2015. godine 5 vukova. U 2016. godini već je taj broj smanjen na 3 jedinke da bi u 2017. godini do zimskog perioda dolazilo takodje 3 vuka a krajem godine 2. U prvoj polovini 2018. godine na hranilište su dolazila takodje dva vuka autohtone rase, sve do marta meseca. Nakon ovog perioda na hranilište su dolazila takodje 2 vuka od kojih jedan autohtoni a drugi "crni" vuk, do juna meseca. Nakon ovoga na hranilištu više nema prisutnih vukova. Šta se desilo sa ovom vrstom nama je "nepoznato".