Hranilište za belogavog supa i druge divlje životinje, formirano je 2009. godine, kada je formirano i udruženje. U toku 2010. godine, formirano je posebno hranilište za mrkog medveda na kojem se iznosila hrana biljnog porekla. Nakon tri godine hranilište za mrkog medveda koje je u početku bilo udaljeno 1 km premešteno je neposredno uz hranilište za beloglavog supa.

Video nadzor koji radi non stop i na stotine gigabajta video materijala čuva se u arhivi udruženja. Video materijal daje se na korišćenje istraživačima, biološkim društvima, studentima prilikom izrade diplomskih, magistraskih i doktorskih radova.